Akwizgran i jego atrakcje

Piękne, niemieckie miasto, położone w pobliżu granicy tego państwa z Belgią i Holandią, jest jednym z najpiękniejszych miast w Europie. Turyści odwiedzają je często, bo też atrakcji jest tu wiele. Akwizgran, bo o nim mowa, już w dawnych czasach odgrywał ważną rolę. Jest zatem miejscem idealnym zarówno dla miłośników zabytkowych budowli, jak i tych, którzy lubią bliskie spotkania z wielką historią.

Akwizgran zaczął prężnie rozwijać się w początkach naszej ery. Najpierw było to miasto celtyckie, później rządzili tu Rzymianie. Znajdował się tez Akwizgran pod władzą Franków, zaś do historii przeszedł jako stolica potężnego imperium stworzonego przez Karola Wielkiego. Tu potężny władca zbudował swój pałac oraz katedrę, w której też został w początkach IX stulecia pochowany. Aż do 1531 roku każdy władca niemiecki swą uroczystość koronacyjną odbywał właśnie w Akwizgranie, który odgrywał nie tylko ważną rolę polityczną, ale również gospodarczą. Był bowiem Akwizgran ważnym ośrodkiem produkcji sukna oraz miejscem znanym z targów. Niestety pod koniec XVI wieku rola miasta zaczęła maleć, zaś samo miasto szybko podupadło. Ożywienie przyniosła dopiero rewolucja przemysłowa i dynamiczny rozwój w XIX wieku. Dziś jest to jedno z ważniejszych i piękniejszych miast europejskich, zaś ważną rolę w jego rozwoju odgrywa turystyka.

Najważniejszym punktem miasta jest rynek, zaś przy nim wspominana już katedra. Jej najważniejszą część stanowi kaplica z początku IX stulecia, będąca jedną z najcenniejszych pamiątek po czasach Karola Wielkiego. Katedra może się też pochwalić skarbcem, w którym ukryte są cenne zabytki sztuki sakralnej. Tu właśnie znajduje się krzyż Lotara oraz relikwiarz Karola Wielkiego.
Inną atrakcją, którą koniecznie powinni zainteresować się turyści podczas wycieczki do Akwizgranu, jest Muzeum Couven. Można w nim zobaczyć ciekawą ekspozycję związaną z dawną sztuką mieszczańską z XVIII i XIX stulecia. Warto zwrócić również uwagę na miejski ratusz oraz na Muzeum Prasy Międzynarodowej.
Akwizgran może się pochwalić również piękną przyrodą. Las Akwizgrański, pokrywający aż 18% powierzchni miasta, już pod koniec XIX wieku został objęty ochroną jako obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych.