Indie są krajem, który może pochwalić się długą i niezwykle bogatą historią. Wszak pierwsze cywilizacje pojawiły się na tych ziemiach około 2500 lat p.n.e. Nic dziwnego, że żyzna dolina Indusu, w błyskawicznym tempie stała się bardzo ważnym centrum osadniczym. Upadek pierwszych cywilizacji indyjskich datuje się mniej więcej na 1900 rok p.n.e. Ich miejsce zajęli Ariowie, którzy stworzyli podwaliny dzisiejszego indyjskiego państwa.

Indie starożytne
Ariowie używali języka, z którego z czasem powstał sanskryt, czyli język literacki używany zarówno w hinduskiej religii, jak i literaturze do czasów nowożytnych. Z wierzeń Ariów, które opierały się na świętych księgach Wedach wywodzi się także hinduizm w swojej pierwotnej postaci. Ariowie, zamiast tworzyć jedno, wielkie państwo, utworzyli wiele mniejszych państewek, które łączyły ścisłe więzy gospodarcze. Zostały one w VI wieku p.n.e. podbite przez Persów. Dopiero w 320 r. p.n.e. zaistniało pierwsze zjednoczone państwo indyjskie, które nie było jednak w stanie oprzeć się najazdom plemion koczowniczych zamieszkujących środkową Azję i bardzo szybko znalazło się pod ich panowaniem. Na ponowne zjednoczenie swoich ziem Indie musiały czekać aż do IV i VII wieku n.e.

Indie średniowieczne i panowanie Brytyjczyków
Wraz z początkiem VIII wieku coraz większe znaczenie na terenach dzisiejszych Indii zaczął zyskiwać islam. W Delhi utworzono sułtanat, który w XIV wieku obejmował swym zasięgiem cały półwysep indyjski. Coraz bardziej widoczny stawał się jednak podział Indii na islamską północ oraz mocno hinduistyczne południe. Na południu półwyspu utworzone zostało Królestwo Wadźajangaru. 1498 rok to punkt zwrotny w historii Indii. Drogę morską do tego państwa odkrywa Vasco da Gama. Do Europy zaczynają napływać towary egzotyczne, a półwysep coraz częściej rozpatrywany jest, jako cenny nabytek terytorialny. O wpływy rywalizują Portugalia, Holandia, Anglia i Francja. Sto lat po odkryciu Vasco da Gamy Brytyjczycy tworzą Indie Brytyjskie. Rządy Wielkiej Brytanii nie podobają się społeczeństwu, mimo rozbudowy miast i infrastruktury. Jednym z największych przejawów buntu jest powstanie Siphajów z 1857 roku. To czas, gdy brytyjska królowa Wiktoria przyjmuje tytuł Cesarzowej Indii, a brytyjskie imperium kolonialne nie ma sobie równych.

Najważniejsze wydarzenia czasów współczesnych
Dwudziesty wiek przynosi Indiom wyzwolenie spod brytyjskiego panowania. Kraj zaczyna urastać do roli jednej ze światowych potęg. Niewątpliwy wpływ na rozwój Indii ma działalność Mahatmy Gandhiego, który w okresie dwudziestolecia międzywojennego propaguje z właściwą sobie skutecznością ruch biernego oporu. Rozpad brytyjskiego imperium kolonialnego powoduje, że tylko krok dzieli Indie od ogłoszenia niepodległości. 15 sierpnia 1947 Indie uzyskują niepodległość od Wielkiej Brytanii. Pozycję Indii w świecie wzmacnia na pewno wyprodukowanie broni atomowej. Jednak największy postęp związany jest z rewolucją przemysłową i obyczajową, która prowadzi do powstania jednej z najprężniej działających gospodarek w Azji. Króluje tu przemysł elektroniczny, który w znacznym stopniu buduje dochody i prestiż Indii.